De zeilwinch

^

De zeilwinch is een servomotor met bovenop een dubbele trommel gemonteerd, die dient voor de bediening van beide zeilen, het grootzeil en de fok. Draait de trommel de ene richting op, dan worden de schoten gevierd en kunnen de zeilen naar buiten draaien. Draait de trommel de andere kant op, dan worden de schoten en dus ook de zeilen ingetrokken. De schoten worden niet rechtstreeks om de trommel gewikkeld, maar kunnen op verschillende manieren bediend worden. Hieronder kun je één van de mogelijkheden zien.

^

Op deze schematische tekening is alles onderdeks, alleen beide schoten, naar de giek (main boom) en de fok (jib boom) komen door een opening boven dek. Beide schoten zijn onderdeks vastgezet op één of twee verschillende punten van een z.g. doorlopende lus, die vanaf de winch over twee katrollen rondloopt. Door het draaien van de winch gaat de kabel lopen en wordt het aanhechtingspunt van beide schoten verplaatst naar voor of naar achter in de lengterichting van de boot. Dit zorgt er voor dat de schoten aangetrokken of gevierd worden. Hier zijn de schoten dus niet rechtstreeks op de trommel gewikkeld. Dit is maar één van meerdere manieren.  Rechts van de zeilwinch (schuin erboven), zie je hier de roerservo zitten met één horizontale hevel en daaraan een stang, die naar een identieke hevel op het roer gaat. Zo worden alle servobewegingen rechtstreeks overgebracht naar het roer.

^

In dit schema is het anders gemaakt: de zeilwinch zit onderdeks, maar de lijnen van de doorlopende lus gaan door twee dekdoorvoeren (hier blauw aangegeven) en verder loopt alles bovendeks. Dus beide schoten zitten boven het dek vastgemaakt en daardoor is alles natuurlijk veel beter te benaderen en storingen bijvoorbeeld gemakkelijker op te lossen. Hoewel er veel zeilers zijn die dit niet mooi vinden. Er mag beslist niets te zien zijn. En dat is ook wel het mooiste, maar niet altijd het handigste. Het is een keuze, die je  zelf moet maken.

^ Twee racende IOM's

^ Wedstrijdboten hebben allemaal een registratie-nummer en je kunt zien uit welk land ze komen. Zo komen de twee bovenste boten uit Nederland, maar de boot hierboven uit de Verenigde Staten.

^ Boven in het grootzeil is de IOM herkenbaar aan het klasseteken.

^ Dit geeft je een idee over de proporties van een IOM

^ Totaalplaatje van een IOM. Goed te zien is hier de diep stekende kiel met daaronder de loden bulb.

Deze weegt hooguit 2½ kg.

^  De bulb is optimaal gestroomlijnd om zo weinig mogelijk weerstand in het water te hebben. Doordat de kielvin zo diep steekt met daaronder deze loden bulb als contragewicht, is de boot in staat om harde wind te weerstaan, zonder dat hij kapseist.

Hoewel hij bij krachtige wind wel eens 'op één oor' kan gaan liggen, richt hij zichzelf altijd weer op. Het is namelijk zo dat, wanneer de winddruk hoog wordt en de boot platter gaat liggen, de wind daardoor weer meer over het zeil heen blaast, richting top. Daardoor vermindert de druk op de zeilen weer en zo krijg je een zeker evenwicht tussen winddruk en helling van de boot. Valt de wind op een gegeven moment weg, dan zorgt dit contragewicht er voor, dat hij zich vanzelf weer opricht.

^ Dit zijn natuurlijk profes-sioneel gebouwde boten. Die zien er zéér gelikt uit, geheel in kunststof (ABS).

Dit Skandinavisch ontwerp, de Azetone Mk II, is in Nederland gebouwd in licentie.

Prijs met één stel zeilen:

€ 2075,00.

De NED 141

^ De NED 141 in volle aktie tijdens het ronden van een boei. Het kan er fel aan toe gaan in een wedstrijd!  Filmpje!

^ De SmartWinch 280D.

Een hele mooie (en dure!) zeilwinch van RMG. Links zit de dubbele trommel, waar de schoten op- en afdraaien om de zeilen in te halen of te vieren. Rechtsonder zit de electromotor en dat rode ding daarboven is een potmeter, die het aantal omwentelingen regelt van de trommel.

^ Hierboven een voorbeeld van een negatieve spiegel.