RC Zeilen

Wedstrijdsport

Het lijkt een beetje vreemde combinatie; sport en modelschepen, maar varen met een RC-zeilboot, zeker als dat in competitieverband plaats vindt, is wel zeker een vorm van sport. RC-zeilen is voor wat betreft de echte wedstrijdsport zelfs een internationale sport, met strikte regels en technische voorschriften. De wedstrijdschepen zijn ingedeeld in verschillende typen waaronder de meest bekende Marblehead of M-Klasse en de IOM. Classificaties zijn gebaseerd op strikte, internationaal vastgestelde specificaties.

 

De wedstrijdsport is ooit groot geworden in een tijd dat er nog geen RC bestond. Men maakte toen gebruik van windvaanbesturing, waarmee het zeilschip in een vooraf bepaalde vaste koers werd gestuurd. Het systeem bestond uit een windvaan op het achterschip, verbonden met een complex samenstel van segmenten, draaipunten, armen en benen, en uitgerust met een scala aan instelmogelijkheden voor de bediening van het roer. Het wedstrijdparkoers was een rechte lijn van A naar B, alle deelnemers starten gelijktijdig en wie het eerst over is wint. Het lijkt eenvoudig, maar de technologie van windvaanbesturing vereiste veel kennis en ervaring van de schipper, zowel ten aanzien van de zeiltechniek als het vaarwater en de weerkundige omstandigheden.

 

Radiobesturing

Engeland is (vermoedelijk) de bakermat en nog steeds de toonaangevende natie van het modelzeilen, in ieder geval is de sport daar bij jong en oud nog altijd zeer populair.

Met de opkomst van radiobesturing (Radio Control) heeft de modelzeilsport een andere wending gekregen en een enorme vlucht genomen. Momenteel worden over de hele wereld grote internationale RC-kampioenswedstrijden in vrijwel alle klassen gehouden.

De grotere vrijheid bij het RC-zeilen biedt enorme voordelen; het parkoers is geen rechte lijn meer. Was bij de windvaanbesturing de schipper na de lancering van zijn schip machteloos, bij RC-zeilen begint het dan pas. De schipper moet echt met het schip zeilen, op afstand weliswaar, maar toch; hij moet verstand hebben van het besturen van een zeilschip en optimaal gebruik kunnen maken van de heersende omstandigheden.

Vooral dat laatste trekt veel (jonge) mensen aan. Het is nu eenmaal een menselijke eigenschap om ons te meten met anderen en te streven naar de eer van de beste te zijn, en wie is daar niet gevoelig voor.

 

De RC-zeilsport heeft een hoge graad van technologische ontwikkeling bereikt, en is op onderdelen misschien zelfs ietwat overgeorganiseerd.

In het streven naar een schip met een minimaal gewicht binnen de gestelde normen t.a.v. lengte en zeiloppervlak, wordt alles uit de kast gehaald. De modernste materialen en technieken worden ingezet, en de fabricage van precisie-onderdelen vereist bijzondere vaardigheden. Onder zulke omstandigheden slaat de commercie snel toe. Er heeft zich een hele industrie rondom het RCwedstrijdzeilen gevormd voor het leveren van alles wat met deze wedstrijdsport heeft te maken. Alles is nu te koop, vanaf het kleinste onderdeeltje tot en met een volledig geclassificeerde wedstrijdboot, die aan de hoogste eisen voldoet; het is slechts een kwestie van geld. Dat is overigens geen garantie om te winnen, de vaardigheid van de schipper is en blijft de basis voor succes.

We kunnen die commercie betreuren, maar dat verandert niets aan de zaak. Bovendien, een wedstrijdsport van zo’n hoog niveau biedt ook een uitdaging. Speciaal voor hen die er de moeite voor willen doen is het bereiken van dat niveau niet op voorhand uitgesloten, ook volledige zelfbouw behoort nog steeds tot de mogelijkheden om tot het topniveau door te dringen.

 

 


^ Twee racende IOM's

^ Wedstrijdboten hebben allemaal een registratie-nummer en je kunt zien uit welk land ze komen. Zo komen de twee bovenste boten uit Nederland, maar de boot hierboven uit de Verenigde Staten.

^ Boven in het grootzeil is de IOM herkenbaar aan het klasseteken.

^ Dit geeft je een idee over de proporties van een IOM

^ Totaalplaatje van een IOM. Goed te zien is hier de diep stekende kiel met daaronder de loden bulb.

Deze weegt hooguit 2½ kg.

^  De bulb is optimaal gestroomlijnd om zo weinig mogelijk weerstand in het water te hebben. Doordat de kielvin zo diep steekt met daaronder deze loden bulb als contragewicht, is de boot in staat om harde wind te weerstaan, zonder dat hij kapseist.

Hoewel hij bij krachtige wind wel eens 'op één oor' kan gaan liggen, richt hij zichzelf altijd weer op. Het is namelijk zo dat, wanneer de winddruk hoog wordt en de boot platter gaat liggen, de wind daardoor weer meer over het zeil heen blaast, richting top. Daardoor vermindert de druk op de zeilen weer en zo krijg je een zeker evenwicht tussen winddruk en helling van de boot. Valt de wind op een gegeven moment weg, dan zorgt dit contragewicht er voor, dat hij zich vanzelf weer opricht.

^ Dit zijn natuurlijk profes-sioneel gebouwde boten. Die zien er zéér gelikt uit, geheel in kunststof (ABS).

Dit Skandinavisch ontwerp, de Azetone Mk II, is in Nederland gebouwd in licentie.

Prijs met één stel zeilen:

€ 2075,00.

De NED 141

^ De NED 141 in volle aktie tijdens het ronden van een boei. Het kan er fel aan toe gaan in een wedstrijd!  Filmpje!

^ De SmartWinch 280D.

Een hele mooie (en dure!) zeilwinch van RMG. Links zit de dubbele trommel, waar de schoten op- en afdraaien om de zeilen in te halen of te vieren. Rechtsonder zit de electromotor en dat rode ding daarboven is een potmeter, die het aantal omwentelingen regelt van de trommel.

^ Hierboven een voorbeeld van een negatieve spiegel.