Diverse berekeningen 

Omrekenen van gewicht, massa, lengte, volume etc. 

 

 

Berekeningen en formules

 

pi =   3,14159265 (reken met 3,14)

r =    de straal van een cirkel

d =   de diameter

 

Oppervlakte

Rechthoek:  lengte x breedte

Cirkel:          pi x r x r 

Driehoek:    (hoogte x basis) / 2

 

Volume

Rechthoekige bak:   lengte x breedte x hoogte

Cylinder:                  pi x r x r x hoogte

Piramide:                 (basis x hoogte) / 3

 

Omtrek

Cirkel: pi x diameter

 

Inhoud

1 liter = 1000 ml. = 1 dm3

Een rechte bak van 100 x 100 x 100 cm heeft een inhoud van 1.000.000 cm3 = 1.000 dm3 = 1 m3

 

Gewicht

Gewicht:                volume x soortelijk gewicht

Soortelijk gewicht: gewicht / volume

Volume:                 gewicht / soortelijk gewicht

 

Procenten

1% = 1/100e deel

 

Onderstaand een aantal handige formules voor oppervlakteberekeningen van schepen

 


Onderwaterschip voor een niet diepstekende (zeil)boot:
Oppervlakte in m2 = 0,75 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang)

Onderwaterschip voor een diep stekende zeilboot:
Oppervlakte in m2 = 0,5 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang).

Bovenwaterschip:
Bovenwaterschip in m2 = (Lengte over alles x breedte) x 2 x hoogte waterlijn tot dek.

Oppervlak van het dek:
Oppervlak in m2 = (0,75 x Lengte over alles x breedte ) minus het oppervlak van de opbouw.

 

^ Twee racende IOM's

^ Wedstrijdboten hebben allemaal een registratie-nummer en je kunt zien uit welk land ze komen. Zo komen de twee bovenste boten uit Nederland, maar de boot hierboven uit de Verenigde Staten.

^ Boven in het grootzeil is de IOM herkenbaar aan het klasseteken.

^ Dit geeft je een idee over de proporties van een IOM

^ Totaalplaatje van een IOM. Goed te zien is hier de diep stekende kiel met daaronder de loden bulb.

Deze weegt hooguit 2½ kg.

^  De bulb is optimaal gestroomlijnd om zo weinig mogelijk weerstand in het water te hebben. Doordat de kielvin zo diep steekt met daaronder deze loden bulb als contragewicht, is de boot in staat om harde wind te weerstaan, zonder dat hij kapseist.

Hoewel hij bij krachtige wind wel eens 'op één oor' kan gaan liggen, richt hij zichzelf altijd weer op. Het is namelijk zo dat, wanneer de winddruk hoog wordt en de boot platter gaat liggen, de wind daardoor weer meer over het zeil heen blaast, richting top. Daardoor vermindert de druk op de zeilen weer en zo krijg je een zeker evenwicht tussen winddruk en helling van de boot. Valt de wind op een gegeven moment weg, dan zorgt dit contragewicht er voor, dat hij zich vanzelf weer opricht.

^ Dit zijn natuurlijk profes-sioneel gebouwde boten. Die zien er zéér gelikt uit, geheel in kunststof (ABS).

Dit Skandinavisch ontwerp, de Azetone Mk II, is in Nederland gebouwd in licentie.

Prijs met één stel zeilen:

€ 2075,00.

De NED 141

^ De NED 141 in volle aktie tijdens het ronden van een boei. Het kan er fel aan toe gaan in een wedstrijd!  Filmpje!

^ De SmartWinch 280D.

Een hele mooie (en dure!) zeilwinch van RMG. Links zit de dubbele trommel, waar de schoten op- en afdraaien om de zeilen in te halen of te vieren. Rechtsonder zit de electromotor en dat rode ding daarboven is een potmeter, die het aantal omwentelingen regelt van de trommel.

^ Hierboven een voorbeeld van een negatieve spiegel.