Beschrijving en korte uitleg zeilregels

Elk spel heeft regels en afspraken. Of je het nou over schaken, klaverjassen of voetbal hebt, elke deelnemer zorgt dat hij / zij ze kent en probeert zich hieraan te houden. Ook bij het (wedstrijd)zeilen hebben we een aantal voorrangsregels en "spelafspraken", waaraan elke deelnemer zich zal moeten houden. Aan deelnemers die nog onbekend zijn met de zeilregels kan ik het advies geven om aan ervaren zeilers tekst en uitleg te vragen. Bij goede uitleg zal blijken dat het allemaal niet zo moeilijk is als sommigen denken.
 

We hebben de regels in vier blokken ingedeeld:
 

Algemene regels

Eenvoudig deel, maar staat niet voor niets bovenaan. Het zijn eigenlijk gedragsregels, dus niet uit het hoofd leren, maar gewoon doen.
 

Basisregels

Erg belangrijk deel.  De basisregels moet je kennen en begrijpen. Ook de tegenstanders verwachten dat je je er aan houdt.
 

Starten en Finishen

Vrij lastig deel. Deze regels zijn nodig bij begin en einde van elke wedstrijd, dus bestuderen maar.
 

Bij boeien

Ook een lastig deel, vergelijkbaar met "start en finish". Bij boeien kom je elkaar altijd tegen, dus zeker het bestuderen waard.


Bij het toepassen van de regels zijn twee zaken belangrijk: (1) wees duidelijk in koers en aanroep (2) voorkom problemen en geef een ander altijd de kans om zonder schade weg te komen. Bedenk dat over het algemeen niet de regels de oorzaak van ruzies zijn, maar juist het NIET TOEPASSEN van deze regels. Ook al stel je maar één regel op, wanneer deze niet nageleefd wordt krijg je ook ellende.

Op deze pagina doe ik een poging de belangrijkste regels te beschrijven en hopelijk op begrijpelijke wijze te verduidelijken

 

Algemene regels

 

 1. Sportief en eerlijk zeilen.
  De regels spreken over voorrang krijgen en niet over voorrang nemen. Bij modelzeilboten zit je niet aan boord en bekijk je alles op afstand. Een inschattingsfout is dan ook heel snel gemaakt en iedereen maakt wel eens een foutje. Wees daarom altijd sportief en eerlijk. Maak je een fout, ga hier dan niet over discussiëren, maar herstel je fout (zie ook regel 4) zonder gezeur.
   
 2. Aanvaringen altijd proberen te vermijden, ook als je voorrang hebt.
  Voorkom ten allen tijde schade door aanvaringen. Je mag een andere boot niet in de problemen brengen en moet hem altijd de kans geven om vrij te blijven.
   
 3. Een andere boot aanroepen.
  Wanneer je andere boot aanroept omdat je voorrang hebt, moet je duidelijk het nummer van de betreffend boot noemen. Bijvoorbeeld:"Bakboord, 225" of "Nummer 17, Loeven". Schelden is verboden!
  Advies: roep een ander op tijd aan, dan heeft hij ook voldoende tijd om te reageren.
   
 4. Bij "overtredingen" zo snel mogelijk ruimte zoeken en één strafrondje (360o) draaien, zonder andere boten te hinderen.
  Iedereen maakt wel eens een fout, het belangrijkst is dit te erkennen en je fout goed te maken door een strafrondje te draaien. Na een fout moet je zo snel mogelijk vrij water opzoeken om je strafrondje (360o) te draaien. De straf moet in ieder geval in hetzelfde rak worden genomen. De boot die een strafrondje draait heeft geen voorrang op andere boten en mag dezen dan ook niet hinderen.
  Wees er attent op dat je altijd over dezelfde boeg weer verder vaart (geen driekwart rondjes). In een strafrondje zit altijd 1 x overstag gaan en 1x gijpen (kan ook in omgekeerde volgorde).
   
 5. Plezier in het zeilen hebben.
  Deelnemen aan wedstrijden doe je, omdat je plezier in het (wedstrijd)zeilen hebt. Dat willen we met z'n allen zo houden!

   

Basisregels

 

 1. Bakboord heeft voorrang op Stuurboord.
  Wanneer twee boten, die over verschillende boeg liggen elkaar tegenkomen, moet een boot over Stuurboord uitwijken voor een boot over Bakboord.
  Advies: roep de andere boot op tijd aan (voorbeeld: "Nummer 522, Bakboord")
   
 2. Loef wijkt voor Lij.
  Wanneer twee boten over dezelfde boeg liggen moet de Loefwaartse boot vrij blijven van de Lijwaartse. Als de boot aan Lij gaat oploeven moet de Loefwaartse boot mee.
  Advies: wanneer je een andere boot wilt oploeven, roep hem dan op tijd aan (voorbeeld: "Nummer 532., Loeven")
   
 3. Boot Vrij Voor of Vrij Achter.
  Een inhalende boot moet vrij blijven van zijn voorganger (denk ook aan regels 1 en 2). Het is dus verstandig om niet een te dicht bij de andere boot langs te varen.
   
 4. Vrij blijven tijdens het Overstag gaan of Gijpen.
  Wanneer je Overstag gaat of Gijpt heb je geen voorrangsrechten, pas wanneer je weer duidelijk over een boeg ligt kun je weer voorrangsrechten krijgen. Wanneer je vlak bij een andere boot overstag gaat /of gijpt moet de ander ook de in de gelegenheid zijn om uit te wijken. Ditzelfde geldt ook bij Loef- en Lijsituaties.
  Advies: draai alleen als er voldoende ruimte is om dit zonder problemen uit te voeren (dit geldt zowel bij overstag gaan als bij gijpen).
   
 5. Ruimte voor de wal / hindernis.
  Wanneer boten naar een wal, steiger of andere grote hindernis varen heeft de boot die op de hindernis dreigt te stranden recht op ruimte om overstag te gaan of te gijpen. Ook als dit betekent dat een andere boot eerst moet wegdraaien.
  De boot die ruimte wil hebben moet de andere wel aanroepen (voorbeeld: "nummer 27, ruimte voor de wal")

   

Starten en Finishen

 1. Je hebt geen recht op ruimte bij boeien van de startlijn of finishlijn.
  Hier gelden de voorrangsregels: een boot over Stuurboord moet uitwijken voor één over Bakboord en een Loefwaartse boot moet vrij blijven van een Lijwaartse. In het laatste geval kan de Lijwaartse boot een Loefwaartse boven de (start)boei loeven.
  Advies: vaar niet halve wind (en met snelheid) op één of meer boten in die al bij de startboei liggen te wachten, je hebt geen recht op ruimte en verpest een ander zijn start en wedstrijd)
   
 2. Een boot moet voor het startsein volledig onder de startlijn blijven.
  Een boot die voor het startsein al over de lijn vaart (te vroege start) moet terugkeren tot onder de startlijn en opnieuw starten. De starter bepaalt wie te vroeg is en roept het nummer van de betreffende boot. Deze boot dient terug te keren zonder andere boten te hinderen. Wordt er toch doorgevaren dan volgt een diskwalificatie (in vaktermen een OCS). 
  Zijn er teveel boten over de lijn, dan kan de starter bepalen dat er een Herstart zal volgen. Iedereen moet dan zo snel mogelijk weer achter de lijn terugkeren voor een nieuwe start.
   
 3. Een boot is gefinisht als het voorste deel op de finishlijn komt.
  Een boot finisht op het moment dat de neus (meestal eerste deel van de boot) op de finishlijn komt. De boot hoeft er dus niet eerst volledig over heen te zijn.

   

Bij boeien


 

 1. De wedstrijdbaan correct varen.
  In de aankondiging, wedstrijdbepaling of tijdens een palaver wordt de wedstrijdbaan aangeven. Om een geldige wedstrijd te varen moet je op de voorgeschreven manier starten, elke boei aan de voorgeschreven kant voorbij varen, het aangeven aantal ronden varen en op de juiste wijze finishen.
  Passeer je boeien aan de verkeerde kant of sla je boeien over, dan vaar je een ongeldige wedstrijd en telt het behaalde resultaat niet. Voorbeeld van een wedstrijdbaan:
   
 2. Het raken van boeien is toegestaan.
  Anders dan in de normale zeilwereld mag de boot een boei raken zonder gestraft te worden. Het raken van een boei haalt de snelheid volledig uit de boot of erger: je blijft hangen. Je hebt meer nadeel dan voordeel bij het raken van de boei.
  Wel moet je de boei aan de voorgeschreven kant passeren. Doe je dit niet, dan moet je terugkeren en de boei alsnog ronden.
   
 3. Je hebt geen recht op ruimte bij boeien die je op een aan-de-windse koers nadert.
  Bij de boei die je aan-de-wind (de bovenboei, meestal de eerste boei na de start)  moet ronden gelden de normale basisregels: een boot over Stuurboord moet uitwijken voor één over Bakboord en een Loefwaartse boot moet vrij blijven van een Lijwaartse. In het laatste geval kan de Lijwaartse boot een Loefwaartse boven de boei loeven.
    
 4. Bij alle andere boeien moet je alle boten die dichterbij de boei zijn en tussen jouw boot en de boei liggen ruimte geven om de boei te ronden.
  Bij modelzeilboten wordt een denkbeeldige cirkel van vier romplengten om de boei geprojecteerd. Wanneer je deze cirkel binnenvaart moet je de boten die tussen jouw MM en de boei liggen ruimte geven om de boei goed te kunnen ronden. Boten die op datzelfde moment nog vrij achter liggen mogen zich niet meer tussen jouw boot en de boei binnendringen.

 

^ Twee racende IOM's

^ Wedstrijdboten hebben allemaal een registratie-nummer en je kunt zien uit welk land ze komen. Zo komen de twee bovenste boten uit Nederland, maar de boot hierboven uit de Verenigde Staten.

^ Boven in het grootzeil is de IOM herkenbaar aan het klasseteken.

^ Dit geeft je een idee over de proporties van een IOM

^ Totaalplaatje van een IOM. Goed te zien is hier de diep stekende kiel met daaronder de loden bulb.

Deze weegt hooguit 2½ kg.

^  De bulb is optimaal gestroomlijnd om zo weinig mogelijk weerstand in het water te hebben. Doordat de kielvin zo diep steekt met daaronder deze loden bulb als contragewicht, is de boot in staat om harde wind te weerstaan, zonder dat hij kapseist.

Hoewel hij bij krachtige wind wel eens 'op één oor' kan gaan liggen, richt hij zichzelf altijd weer op. Het is namelijk zo dat, wanneer de winddruk hoog wordt en de boot platter gaat liggen, de wind daardoor weer meer over het zeil heen blaast, richting top. Daardoor vermindert de druk op de zeilen weer en zo krijg je een zeker evenwicht tussen winddruk en helling van de boot. Valt de wind op een gegeven moment weg, dan zorgt dit contragewicht er voor, dat hij zich vanzelf weer opricht.

^ Dit zijn natuurlijk profes-sioneel gebouwde boten. Die zien er zéér gelikt uit, geheel in kunststof (ABS).

Dit Skandinavisch ontwerp, de Azetone Mk II, is in Nederland gebouwd in licentie.

Prijs met één stel zeilen:

€ 2075,00.

De NED 141

^ De NED 141 in volle aktie tijdens het ronden van een boei. Het kan er fel aan toe gaan in een wedstrijd!  Filmpje!

^ De SmartWinch 280D.

Een hele mooie (en dure!) zeilwinch van RMG. Links zit de dubbele trommel, waar de schoten op- en afdraaien om de zeilen in te halen of te vieren. Rechtsonder zit de electromotor en dat rode ding daarboven is een potmeter, die het aantal omwentelingen regelt van de trommel.

^ Hierboven een voorbeeld van een negatieve spiegel.